Splash! Tidgare skolår
Verktygsprogram för aritmetik, geometri och grafisk framställning under grundskolans tidigare år.

Splash! Senare skolår
Verktygsprogram för matematik, geometri och teknisk ritning under grundskolans senare år.