• Funktioner
  • Arbetsmaterial
  • Tillgänglighet
  • Kontakta oss
  • Nerladdning
  • Köp
  • Tips och förslag
  • Teknisk information
  • Lathundar - Tidigare skolår

Vad är Splash!

Patterns and Shapes
Beräkning av vinklar
Patterns and Shapes
Människans öga

Splash! Senare skolår är ett kraftfullt matematiskt ritverktyg för skolans senare år. Det finns verktyg för ritning, geometri, grafik, mätning och aritmetik samt arbete med algebra, kemi och ellära.Det är även lätt att göra tekniska ritningar med Splash! Senare skolår. Det finns omfattande arbetsmaterial som kan individanpassas för kursmoment i matematik, kemi och fysik. I Splash! Senare skolår kan du lösa ekvationer och arbeta med kemiska formler både från tangentbordet och med pekdon. Med ett skärmtangentbord är det möjligt för kontaktanvändare använda Splash!.

Detta är vad du kan göra med Splash! Senare skolår. Det minskar svårigheterna med att fullborda arbetsblad och ger en tilltalande miljö för kreativa aktiviteter.