• Funktioner
  • Arbetsmaterial
  • Tillgänglighet
  • Kontakta oss
  • Nerladdning
  • Köp
  • Teknisk information
  • Lathundar - Tidigare skolår

Vad är Splash!

Patterns and Shapes

Splash! Tidigare skolår är ett unikt matematik- och ritprogram för de tidiga skolåren. Det innehåller aktiviteter och arbetsblad för aritmetik, form, geometri, mätning och grafisk framställning. Splash! har utformats för att ge stöd för elever som har problem med tillgängligheten, speciellt för dem som har svårt att hantera mus/och eller tangentbord. Det har funktioner som kan underlätta för synsvaga. Med Splash! Tidigare skolår kan eleven ställa upp och lösa matametaiska problem, mäta figurer och göra grafiska presentationer. Det  finns också funktioner som kan underlätta vid lösandet av en uppgift och förstärka elevens matematiska förståelse.  Med den blanka tallinjen kan eleven utföra additioner, subtraktioner, multiplikationer och divisioner samt lösa tidsproblem.  Arbete med talkvadraten kan förstärka förstärka taluppfattningen genom olika aktiviteter.  

Splash! Tidigare skolår består av det kompletta Splash! (som kan användas under hela grundskolan), men innehåller en hel del inspirerande arbetsmateriel som är motiverande för att utforska matematiken under skolans tidigare år.

(Observera:  i version 2 Splash! innehåller Splash! Tidigare skolår även Splash skolstart  från version 1.)

Patterns and Shapes
Rita stapeldiagram